Category Archives: Akce

Výzva ze dne 13. října 2011: Podpořme Romy ve Varnsdorfu

13. října 2011 | Iniciativa Nenávist není řešení

V posledních týdnech se opakují otevřené projevy nesnášenlivosti proti lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. Atmosféra se stále vyostřuje zejména na Šluknovsku. Znovu je uplatňován princip kolektivní viny. Už téměř dva měsíce se pravidelně opakují nenávistné pochody k ubytovnám ve Varnsdorfu, které zejména u dětí a mládeže vyvolávají strach a negativní vztah k „těm druhým“. Tyto pocity se přenášejí i na dospělé, a to na obou stranách uměle vytvořené barikády. Některé postupy Pořádkové policie, nasazené do Šluknovského výběžku situaci v mnoha případech ještě více eskalují. Množí se nám svědectví o případech bezdůvodného zadržení, osobních a domovních prohlídek a ponižujícího chování ze strany policie.

Read the rest of this entry

Reklamy

Pochody nenávisti na Šluknovsku – diskuze iniciativy Nenávist není řešení

Jaké jsou příčiny šíření rasové nenávisti na severu Čech?
Jaká je zde nejnovější situace?
Jaký je výhled do budoucna?
Jak můžeme aktivně vyjádřit svůj odmítavý postoj vůči rasové nenávisti?

O všech těchto otázkách budou diskutovat zástupci iniciativy Nenávist není řešení.

4. října 2011 od 20.00 v Klubu K4, Celetná 20, Praha 1

Read the rest of this entry

Tisková zpráva iniciativy Nenávist není řešení ze dne 29. září 2011

29. září 2011 | Nenávist není řešení

Mezinárodní dětský den ve Varnsdorfu – výzva – další akce

Dne 24. září 2011 lidé kolem naší iniciativy uspořádali Dětský den ve dvou varnsdorfských ubytovnách, kde žijí převážně varnsdorfské romské rodiny. Rodiče i děti uvítali, že před uskutečněním dalšího nenávistného pochodu zaměřeného proti těmto rodinám si děti mohly hrát, dívat se na dětské filmy, kreslit si, tancovat či zahrát fotbálek. Pohádkou je pobavilo i místní loutkové divadlo.

Read the rest of this entry

Tisková zpráva Občanské inciativy „Nenávist není řešení“ ze dne 6. září 2011

6. září 2011 | Iniciativa Nenávist není řešení

Občanská iniciativa „Nenávist není řešení“ svolává na sobotu 10. září pokojné shromáždění v Novém Boru, které začne ve 12.00 hodin, a poté v Rumburku, kde začne v 17,30 hodin.

Mluvčí nově vzniklé iniciativy Miroslav Brož prohlásil: „Iniciativa sdružuje zástupce různých skupin a panuje v ní obrovská ochota k projevení aktivního nesouhlasu se šířením rasismu a provokováním násilí. Jsme lidé různých politických názorů či barev pleti, náboženských vyznání či bez vyznání. Spojuje nás obava ze stávajícího dění v severních Čechách a odpor k rasismu.“ Vzhledem k vývoji situace na severu Čech, kde vzrůstá napětí mezi etnickými Čechy a Romy, se iniciativa rozhodla projevit nesouhlas s aktivitami Dělnické strany sociální spravedlnosti. Tato neparlamentní strana pořádá téhož dne pochod v Novém Boru a shromáždění ve Varnsdorfu a Rumburku ve snaze živit neonacistické tendence v části naší společnosti a eskalovat napětí v dané lokalitě.

Monika Bunžová z Evropské sítě proti rasismu, další z mluvčích iniciativy, řekla: „Nechceme popírat problémy soužití. Rozšiřovat vinu jednotlivců na celá etnika je ale nespravedlivé a situaci to jen zhorší. Ve chvíli, kdy je menšina zastrašována stále zjevnějšími výhrůžkami a kdy proti ní někteří „slušní lidé“ pochodují bok po boku s neonacisty, nemůžeme stát stranou. Rádi bychom se na severu Čech vyjádřili pro společný život a proto, aby naše města byla pro všechny své obyvatele společným a bezpečným domovem. Vnímáme jako svou morální povinnost vystoupit proti šíření nenávisti, proti rasismu a neonacismu.“

Občanská iniciativa „Nenávist není řešení“ proto vyzývá všechny, komu záleží na uklidnění situace a dosažení pokojného soužití Čechů a Romů, aby se zúčastnili nenásilných aktivit, při nichž by veřejně projevili své smýšlení.