Ostatní

17. listopadu 2011
17.LISTOPAD PATŘÍ STUDENTŮM, NE NEONACISTŮM
14:00 – 20:00, Betlémské náměstí, Praha 1
Pořádá Iniciativa Ne rasismu (INR)

1. října 2011
Protest proti rasismu a sociálnímu vyloučení, Praha
Pořádá Asociace ALERTA, Iniciativa Ne rasismu (INR), Skutečná demokracie teď! – Praha (SDT)

9. října 2011
Chudí se perou, mocní se smějí – protestní shromáždění s diskuzí, Praha
Pořádá Asociace ALERTA, Iniciativa Ne rasismu (INR), Skutečná demokracie teď! – Praha (SDT), Voice of AnarchoPacifism (V.A.P.)

Reklamy