Akce INNŘ

Pochody nenávisti na Šluknovsku – diskuze iniciativy Nenávist není řešení

Jaké jsou příčiny šíření rasové nenávisti na severu Čech?
Jaká je zde nejnovější situace?
Jaký je výhled do budoucna?
Jak můžeme aktivně vyjádřit svůj odmítavý postoj vůči rasové nenávisti?

O všech těchto otázkách budou diskutovat zástupci iniciativy Nenávist není řešení.

4. října 2011 od 20.00 v Klubu K4, Celetná 20, Praha 1

Iniciativa Nenávist není řešení vznikla v reakci na vzrůstající etnické napětí na severu Čech a svými aktivitami se snaží přispět k uklidnění situace. Iniciativu tvoří lidé různých politických názorů či barev pleti, náboženských vyznání či bez vyznání, které spojuje obava ze stávajícího dění v severních Čechách a odpor k rasismu

Reklamy