O nás

Prohlášení iniciativy Nenávist není řešení

Začíná to shromážděními, na nichž se dlouho potlačovaný hněv přetavuje v nenávistná hesla. Pokračuje to rozpadem dávných sousedských vztahů, lidé se přestávají zdravit, létají první kameny, město se rozděluje na „my“ a „oni“… Čím to skončí?

Na situaci se přiživují neonacisté. Z jejich rasistických útoků a vražd i z jejich ideologie dobře víme, kam chtějí situaci směřovat. Jejich cílem je „rasová válka“, násilí a nenávist. Demonstrace plánované Dělnickou stranou SS na tuto sobotu do Nového Boru, Varnsdorfu a Rumburku mají představovat další kroky k této „rasové válce“.

Nechceme popírat problémy soužití. Rozšiřovat vinu jednotlivců na celá etnika je ale nespravedlivé a situaci to jen zhorší. Ve chvíli, kdy je menšina zastrašována stále zjevnějšími výhrůžkami a kdy proti ní někteří „slušní lidé“ pochodují bok po boku s neonacisty, nemůžeme stát stranou. Rádi bychom se na severu Čech vyjádřili pro společný život a proto, aby naše města byla pro všechny své obyvatele společným a bezpečným domovem. Vnímáme jako svou morální povinnost vystoupit proti šíření nenávisti, proti rasismu a neonacismu.

Jsme lidé různých politických názorů či barev pleti, náboženských vyznání či bez vyznání. Spojuje nás obava ze stávajícího dění v severních Čechách a odpor k rasismu. Zveme všechny, aby se přišli vyjádřit spolu s námi.

V sobotu nezazní jen hlas rasistů. Zazní i hlas odpůrců nenávisti. Přispějte, prosím, k tomu, aby tento hlas zazněl co nejsilněji.

Reklamy